طراحي تمرين فوتسال و فوتبال
محصول دیجیتالی

مدیریت افکار بازیکنان فوتبال و فوتسال ( همراه با روشهای عملی)

مدیریت افکار بازیکنان فوتبال و فوتسال ( همراه با روشهای عملی)
محصول دیجیتالی

مدیریت افکار بازیکنان فوتبال و فوتسال ( همراه با روشهای عملی)

۲۹۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

🔹 این بسته را بعد از ساختن فهمیدیم چقدر دیر بوده ...

‼️‼️ روان بازیکن اولویت دارد بر تاکتیک بازیکن ‼️‼️

🔹🔹 بسته کنترل افکار بازیکنان فوتبال و فوتسال 🔹🔹

✅محتوا بسته :
- مدیریت ذهن برنده در ۸ بخش جزئی همراه با راهکار های تئوری و عملی

- مدیریت استرس در ۶ بخش همراه با ارائه روش های کنترل استرس با کنترل مربی و کادر

- تصویر سازی ذهنی درست همراه با ارائه تمرین های درست و ارائه موارد منفی در این روش


😍😍 این بسته همراه با تمرین های روانی است که بعداز دیدن بسته میتوانید برای بازیکنان مدیریت ذهنی و تصویر سازی ذهنی را به شکل عملی کار کنید !

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد